Școala Gimnazială Nr.3 este o unitate de învățământ cu tradiție în cartierul Leordeni al orașului Popești-Leordeni, fiindu-i atestată funcționarea încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea (1890) și începându-și activitatea ca Școală Primară. Aceasta s-a dezvoltat pe parcurs, ajungând ca în anul 2011 să aibă în subordine Grădinița Nr. 3, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 și Grădinița cu program prelungit Nr. 5, răspunzând astfel cerințelor comunității.

Orașul Popești-Leordeni este situat în sud-estul Capitalei, cu o populație de peste 50.000 de locuitori, se întinde pe o suprafață de 55,80 km², fiind împărțit în 8 cartiere. Școala Gimnazială Nr. 3 are în circumscripția școlară cartierele Leordeni, Confort City și Trend. În ceea ce privește învățământul preșcolar de stat unitatea noastră oferă serviciul educațional cu program prelungit.

Localitatea este atestată documentar la 1530 prin atestarea unor cătune Popești-Români și Leordeni cu centre administrative separate. Ulterior între cele două așezări apare și Popești-Conduratu 1828, care ajută la formarea comunei Popești –Leordeni în 1905. Această comună avea să se dezvolte, iar în anul 2000 s-a aprobat în urma unui referendum trecerea de la mediul rural la cel urban.

În orașul Popești-Leordeni își desfășoară activitatea un număr mare de societăți comerciale: Ullker, Men at Work, Glace Expert, Cristal Brad, Picovit, Glacial, Delta ACM, etc. cu activitate diversificată pe mai multe domenii și care asigură locuri de muncă peste necesarul orașului. De asemenea orașul nostru s-a dezvoltat prin construirea de locuințe civile în cartiere rezidențiale.

Situată în cartierul Leordeni al oraşului Popeşti-Leordeni, Școala Gimnazială Nr. 3, Grădinița Nr. 3 școlarizează peste 80% dintre elevii cartierului Leordeni și sub 10% din cartierele Confort City și Trend ale orașului Popești-Leordeni, majoritatea provenind din familii cu situație materială bună -50%, foarte bună -10% și cu situație materială precară – 40%. Cu privire la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 și Grădinița cu program prelungit Nr. 5, acestea deservește tot orașul Popești-Leordeni, majoritatea copiilor provenind din familii cu gradul de ocupare ridicat, dar cu posibilități limitate.

Legat de managementul Școalii Gimnaziale Nr. 3, între 2003-2008 a existat o continuitate întrucât unitatea de învățământ a fost condusă de prof. Dogaru Ion, în anul școlar 2008-2009 conducerea a fost asigurată de prof. Cuciinic Constanța, în anul școlar 2009-2010 conducerea a fost asigurată de prof. Bâzocu Elena Carmen, în anul școlar 2010-2011 conducerea a fost asigurată de prof. Dogaru Ion, în anul școlar 2011-2015 conducerea a fost asigurată de prof. Gunciu Petruța, în anul școlar 2015 – 2020 prof. dr. Dogaru Ion, iar din 2020 – până în prezent conducerea unității școlare a fost realizată de prof. ec. Milea Mihaela Danilea. În urma concursului pentru ocuparea funcției de director din toamna anului 2021, postul de director a fost ocupat de dna. prof. ec. Milea Mihaela Danilea.

Din punct de vedere financiar Școala Gimnazială Nr. 3 are asigurată finanțarea pentru funcționare dar și pentru dezvoltare de la Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni iar pentru salarizare de la bugetul de stat. În ultimii ani nu au fost probleme în asigurarea bunei funcționări, iar în ceea ce privește investițiile pentru dezvoltare, în anul 2010 a fost finalizată dezvoltarea și modernizarea Grădiniței Nr. 3., în toamna anul 2020 a fost finalizat reconstructia de la 0 a gradinitei nr. 4, finnd una din cele mai moderne gradinite din orasul Popesti-Leordeni.

În ceea ce privește încadrarea cu personal a Școalii Gimnaziale Nr.3, are 27 cadre didactice din care 16 titulare, suplinitori 11 cadre didactice din care numai 1 cadru didactic necalificat, didactic auxiliar 3 și nedidactic 9. Din totalul cadrelor didactice 2 cadre didactice au doctoratul; 8 cadre didactice au gradul didactic I; 5 grad didactic II; 7 grad definitiv; 4 debutanți și 1 necalificat.

Între anii 2004-2008 unitatea școlară a fost dotată cu materiale didactice prin programele guvernamentale, ulterior completându-se cu laptopuri, videoproiectoare și table whiteboard achiziționate cu fonduri de la Consiliul Local.

Școala Gimnazială Nr. 3 își desfășoară activitatea în patru locații diferite după cum urmează: Școala Gimnazială Nr. 3 în str. Domnița Bălașa, nr. 13; Grădinița Nr. 3 în str. Constantin Văcărescu, nr. 13, Grădinița Nr. 4 în str. Sfantul Nicolae, Nr. 4B BIS și Grădinița Nr. 5 în șoseau Olteniței, Nr. 8. În fiecare locație există câte un corp de cladire: Școala Gimnazială Nr. 3 are 5 săli de clasă, cancelarie, birou director, grupuri sanitare; Grădinița Nr. 3 are 3 săli de clasă, 1 sala mese, izolator, cabinet medical, bucatarie neutilata, adapost ALA, cancelarie, spalatorie, grupuri sanitare, Grădinita nr.4 are 8 sali de clasa, cancelarie, birou director, grupuri sanitare, 2 sali de mese, bucatarie, izolator, cabinet medical, adapost ALA, spalatorie, și Grădinița Nr.5 are 5 săli de clasă, 5 dormitoare, cancelarie, bucatarie, spalatorie, grupuri sanitare.

Programele școlii utilizate sunt cele din curriculumul național, iar în ceea ce privește CDS acesta este adaptat în funcție de solicitările elevilor și ale părinților.

Planul de Dezvoltare Instituțională, valabil pentru anii 2016-2020, are ca obiective principale: creșterea numărului de elevi, ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, precum și demararea unui program de ,,școală după școală”, luând în considerare faptul că a crescut gradul de ocupare al părinților. Dezvoltarea programului prelungit la învățământul preșcolar prin transformarea grupelor cu program normal de la Grădinița nr.3 în grupe cu program prelungit și construirea unei grădinițe noi cu capacitate mai mare la Grădinița nr.4, va fi prioritară.

Director,
prof. Milea Mihaela Daniela