Înscrieri în învățământul primar anul școlar 2023-2024

  05 aprilie – 26 aprilie 2023 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se realizează, conform calendarului stabilit de ME prin Ordinul 3704/17.02.2023.

 

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (Cererea-tip – Anexa 1 din Metodologie va fi pusă la dispoziție de către doamnele educatoare de la grupe sau poate fi descărcată de aici Anexa1 ).

NOTĂ: Cerereile vor fi transmise/depuse strict în perioada stabilită de ME, respectiv 05.04 – 26.04.2023.

Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz. Perioadă transmitere recomandări: 05.04-26.04.2023.

 

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

● Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 7 alin. (1) din ordin (Cererea-tip – Anexa 2 din Metodologie poate fi descărcată de aici Anexa 2 );

● Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

● Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

● Eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

● Soluționare de către Comisia județeană/ a municipiului București de înscriere a

copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a

situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

 

✿ ✿ ✿

 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

✍ 3 mai – 18 mai 2023: Completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere – la secretariatul Scolii Gimnaziale nr. 3. click aici >>> procedura inscriere

✍ 19-22 mai Procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

✍ 23 mai – 29 mai 2023: Procesarea cererile-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea (în limita locurilor disponibile) sau respingerea cererilor acestora.

✍ 30 mai 2023: Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

✍ 31 mai 2023: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
✍ 5 iunie 2023: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

✍ 6 iunie – 12 iunie 2023: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

✍ 13 iunie – 14 iunie 2023: Procesarea lcererilor-tip de înscriere

✍ 15 iunie 2023: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

 

✿ ✿ ✿

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE

 

a)  Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)  Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;

c)  Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d)   Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ în anul școlar 2022-2023.

 

INFORMAȚII UTILE PENTRU PĂRINȚI

 

  • Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ; în cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la o altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.
  • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă (Ordin 3445/2022, art.49).
  • În unitatea noastră de învățământ nu se organizează Programul “Școală după Școală”.
  • În sensul Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, următorii termini se definesc astfel:

a) prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința;

b) prin părinți se înțelege inclusiv tutorele legal instituit sau reprezentantul legal;

c) școala de circumscripție reprezintă unitatea școlară aflată în proximitatea domiciliului elevului;

d) circumscripția școlară reprezintă totalitatea străzilor arondate unității de învățământ respective de către inspectoratul școlar.

✿ ✿ ✿

DESCARCARI DOCUMENTE

CERERE TIP INSCRIERE CLASA PREGATITOARE

CERERE SCOALA INSCRIERE CLASA PREGATITOARE

Declaratie proprie raspundere privind autentitcitatea documenteleor de inscriere trasnmise ONLINE

✿ ✿ ✿

harta strazi arondate

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024 (aprobat prin Ordinulul de ministru nr. 3.704/2023)