Lista documentelor de interes public

 1. Regulamentul Intern și Rof ul propriu
 2. Structura organizatorică: organigrama
 3. Programul de funcționare
 4. Programul de audiențe
 5. Numele şi prenumele persoanelor din unitate
 6. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 7. PDI-ul
 8. Raport de stare a invățământului semestrial si anual
 9. RAEI
 10. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli ale unității şi bilanţul contabil
 11. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei
 12. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003
 13. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelulul unității conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii
 14. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante