Anunt atribuire contract prestari servicii catering

IN ATENTIA,

OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

 

 

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 doreste sa atribuie contractul de prestari servicii catering In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneti o oferta in acest sens. 

                                                                                                                                                        

  1. Obiectul contractului: Servicii catering.
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica Procedura proprie conf. art. 111 alin (1) din  Legea   98/2016.

    3. Sursa de finantare provine din norma de hrana platita de catre parinti pentru fiecare elev inscris in cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 3.

    4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara – conform caietului de sarcini.

Ofertantul va elabora documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara in conformitate cu caietul de sarcini., si astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare, tehnice şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. 

    5. Limba de redactare a ofertei: romana

    6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile

    7. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA.

    8. Pretul ofertei este ferm in lei.

    9. Adresa de unde se pot obtine clarificari: scoalanr3ppl@yahoo.com  

  10. Adresa unde se depune oferta: administratia Scolii Gimnaziale Nr. 3 din Str. Rezonantei Nr.2, Sector 4 , București.

  11. Data limita pentru depunerea ofertei: 07.09.2021, ora 12:00.

  

 

Director,

Milea Mihaela Daniela